ADI高性能电源 新能源汽车技术 线下研讨会

活动位置
杭州 好来登大酒店(4F 丽晶厅)
活动开始日期
活动终结日期
活动详情

 

本次活动已经圆满结束。感谢您的关注和参与。

资料下载

研讨会简介

ADI高性能电源和新能源汽车技术方案,以产品的隔离栅极驱动与隔离电源的性能来实现。本次座谈将深入介绍隔离,ADuM4223/ADuM3223, LT8315/LT8316的技术原理及实现手段,帮助您快速搭建心仪的产品。

此次活动设有专家将为您答疑解惑,赶紧报名参与吧!

主讲嘉宾

华大授

骏龙科技现场应用工程师

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活动花絮